Počeci

Samoironija: feministički vic 639-642.

Mršević Z., 2002.
U: Mapiranje mizoginije I tom, drugo izdanje.
Ur: Marina Blagojević
Beograd: AŽIN Asocijacija za žensku inicijativu.
ISBN 86-83371-01-8

Mitovi o incestu: proizvod društvene mizoginije 557-575.

Mršević Z., 2002.
U: Mapiranje mizoginije I tom, drugo izdanje.
Ur: Marina Blagojević
Beograd: AŽIN Asocijacija za žensku inicijativu.
ISBN 86-83371-01-8

Primer mizoginije u univerzitetskom udžbeniku: jedna žena – pola svedoka. 509-513.

Mršević Z., 2002.
U: Mapiranje mizoginije I tom, drugo izdanje.
Ur: Marina Blagojević
Beograd: AŽIN Asocijacija za žensku inicijativu.
ISBN 86-83371-01-8

Coming out: strategija identiteta. 609-616.

Mršević Z., 2002.
U: Mapiranje mizoginije I tom, drugo izdanje.
Ur: Marina Blagojević
Beograd: AŽIN Asocijacija za žensku inicijativu.
ISBN 86-83371-01-8

Dogovoreno priznanje u anglosaksnonskom krivicnom postupku

Beogradu 1984, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu

  

Ženska prava su ljudska prava

Mršević Z., 1994, Beograd, str 232

Izdavači:
SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja,
Centar za ženske studije i komunikaciju,
Autonomni ženski centar protiv seksualnog nasilja

Sadržaj
Pravni status žene – istorijski osvrt
Ženska prava su ljudska prava
Žene žrtve fizičkog nasilja
Žene žrtve seksualnog nasilja
Reproduktivna prava žena
Samoorganizovanje žena, iskustva, perspektive i izazovi
Sadržaj i rezime na engleskom

Registrovano partnerstvo osoba istog pola

Beograd 1997, Arhiv za pravne i društvene nauke