Aktivnosti u 2013.

Državne institucije

1. Članica radne grupe za izradu Strategije za prevenciju i zašttu od diskriminacije, zadužena za tematsku oblast, prava LGBT osoba do usvajanja Strategije juna 2013.

2. Od septembra 2013. članica radne grupe za izradu Akcionog plana Strategije za prevenciju i zaštitu od diskriminacije, zadužena za deo koji se odnosi na LGBT osobe

3. Cele 2013 bila aktivna članica Saveta za rodnu ravnopravnost. Vlade Republike Srbije

4. Do završetka rada, do maja 2013 bila članica Zajedničke radne grupe Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i ZGa za analizu propisa koji regulišu položaj transpolnih osoba

5. Od septembra članica radne grupe za izradu Modela zakona o rodnom identitetu

Monitoring rada

Međunarodni skupovi

19. april, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, Međunarodna konferencija "Mind the Gap – Family Socialization and Gender" Zorica Mršević izlagala na temu "LGBT children in their parental families – dismissal instead of solidarity and protection"

5 april, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Beograd Konferencija predstavljanja Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije, sa prisustvom i učešćem prestavnika međunarodnih organizacija aktivnih u Srbiji Zorica Mršević predstavila deo Stategije koji se odnosi na zaštitu LGBT populacije od diskriminacije

24 -26 maj, Centralno evropski univerzitet, Budimpešta Međunarodna konferencija, "Transnational Women’s Literature in Europe" Zorica Mršević izlagala na temu, "In meeting the Other – Living Library as a new form of transnational women’s literature"

17. do 19. juna, Evropska komisija & Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Beograd Međunarodna konferencija na temu, "LGBT prava, jednak tretman i borba protiv diskriminacije", Zorica Mršević izlagala na temu, "Hate speech"

15-16 juli, DCAF (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) & British Service Complaints Commissioner, London Međunarodna konferencija, "Integrating Gender into Security Sector Oversight, Guidance for Ombuds institutions & National Human Rights Institution" Zorica Mršević izlagala na temu, "Expriences of Ombuds practices in dealing with gender equality"

1 oktobar, IRZ-Deutsche Stiftung fur internationale rechtliche Zusammenarbeit, Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju, Podgorica, Narodna skupština Crne Gore Međnarodna konferencija na temu, "Evropski standardi protiv diskriminacije" Zorica Mršević izlagala na temu, "Presuda Evropskog suda za ljudska prava kojima se štiti rodna ravnopravnost, prava transseksualnih osoba i zaštita od rasističkih i antiromskih aktivnosti"

21-23 novembar, DCAF (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces), Međnarodna konferencija na temu, "Guidance Notes on Integrating Gender into Security Sector, Oversight: Experiences from the OSCE and Beyond" Zorica Mršević izlagala na temu, "Ombuds xperiences in dealing with gender equality"

25, 26. i 27. novembar, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, Zagreb, Hrvatska Međunarodna konferencija "Mlade žene i rodna ravnopravnost u post-jugoslavenskim društvima: istraživanja, prakse i politike", Zorica Mršević izlagala na temu, "Mlade lezbejke i transrodne devojke u Srbiji"

28. i 29. novembar, Viktimološko društvo Srbije, Beograd Četvrta godišnja međunarodna konferencija Viktimološkog društva Srbije Žrtve i savremeni odgovori na kriminalitet: između zaštite i zloupotrebe Zorica Mršević izlagala na temu,
1. "Medijsko izveštavanje o femicidu", i 2. Učešće na zajedničkom panelu sa Mirjanom Dokmanović i Nevenom Petrušić, "Mogućnosti unapređenja antidiskriminacionih politika i prevencije diskriminacije u Srbiji"

4 decembar, Heinrich Boell Stiftung BiH, Sarajevski otvoreni centar, Banja Luka, Međunarodni panel za institucije Republike Srpske (unutrašnji poslovi, zdravstvo, socialni rad, prosveta, oranizacije civilnog društva) "Nasilje i diskriminacija nad LGBT osobama- Iskustva iz regije"
Zorica Mršević izlagala na temu, "Homofobija u Srbiji".

9. decembar, IRZ-Deutsche Stiftung fur internationale rechtliche Zusammenarbeit, Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Beograd Međnarodna konferencija na temu, "Evropski standardi protiv diskriminacije" Zorica Mršević izlagala na temu, "Presuda Evropskog suda za ljudska prava kojima se štiti rodna ravnopravnost, prava transseksualnih osoba i zaštita od rasističkih i antiromskih aktivnosti"

Saradnja sa međunarodnim organizacijama

Zorica Mršević učestvovala u projektima organizacija:

IRZ-Deutsche Stiftung fur internationale rechtliche Zusammenarbeit, Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju

UN Women, priprema Priručnika za osobe od poverenja u sektoru bezbednosti po NAPu

UNDP, Kvalitativna analiza medijskog izveštavanja o nasilju nad ženama i cikus treninga za novinare i urednike B92, i u Prijepolju, Novom Sadu i o medijskom izveštavanju o nasilju nad ženama

EPTISA IPA pojekat, Diskriminacija govorom mržnje i grafitima mržnje

Nastava

Redovna nastava

Zorica Mršević predavala na Fakultetu za evropske pravno političke studije, Univerzitet Singidunum:

  • U letnjem semestru 2013 predmete Studije roda i Fenomenologija nasilja
  • 24 septembar Odbrana master rada Status terorista Aleksandar Marinković kome je Zorica Mršević bila mentorka
  • Od februara 2013 članica komisije za doktorsku disertaciju Marije Radoman na temu „Homoseksualni brakovi“, koja je prijavljena na Filozofsko fakltetu u Beogradu

Pojedina predavanja po pozivu

23. mart, Kvir studije, Beograd
Zorica Mršević predavanje na temu „Diskurs mržnje, pravna regulativa i istopolne porodice“

3. april, Žene u crnom, Beograd, „O grafitima mržnje“

26 septembar, Medija centar, učešće na panelu pod nazivom „Nevidljivo T“

2 oktobar, City Hotel Beograd, Gejten panel o pravima trans* osoba Zorica Mršević izlagala na temu, „Međunarodni aspekti ostvarivanja i zastite prava transrodnih osoba“

3 oktobar, Kovačica, BG Centar za bezbednosnu litiku, tening za policiju, Zorica Mršević predavala na temu, „Žene i katastrofe“

8-9 oktobar, trening za policiju u trening centru u Sremskoj Kamenici, Zorica Mršević izlagala na temu „Govor mržnje, huškački govor, zločin mržnje“

9, 10 oktobar, trening za medije, Prijepolje, UND

16 novembar Fakultet političkih nauka Beograd, predavanje na master studijama, tema „Mehanizmi za rodnu ravnopravnost i medjunarodne konvencije”.

16/17 decembar Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Žitište, Zorica Mršević izlagala na temu, „Grafiti mržnje, govor mžnje, zločin mržnje“

19. novembar, Okrugli sto Beograd - predstavljanje modela Zakona o rodnom identitetu Zorica Mršević izlagala na temu, „Međunarodni aspekti ostvarivanja i zastite prava transrodnih osoba“

18 decembar, Novi Sad, Pokrajinski sekretarijat za privredu, rad i rodnu ravnopravnost, predstavljanje modela Zakona o rodnom identitetu Zorica Mršević izlagala na temu, „Međunarodnopravni i komparativno pravni aspekti ostvarivanja i zastite prava transrodnih osoba“

26 decembar, Beograd, Kolarčev narodni univerzitet Zorica Mršević izlagala na temu, „Kriminologija grafita mržnje“

Mediji

1. One u kuhinju, oni na posao, "Politika", 28.04.2013

2. U predlogu zakona registrovano partnerstvo, "Politika", 29.05.2013

3. Femicid u Srbiji, "Politika", 10.06.2013

4. Femicid praćen samoubistvom ubice, "Politika", 26.06.2013

5. Žrtve vršnjačkog nasilja, "Politika", 18.09.2013

6. Prekretnica ili regresija, "Danas", 08.09.2013

7. Ravnodušni prema nasilju, Politka", 18.09.2013.