Bibliografija - Ljudska prava i antidiskriminacija

2013.

Mršević Z., (2013)
Zaštita rodne ravnopravnosti, Zaštita prava transseksualnih osoba, Zaštita od rasizma i antiromskih aktivnosti, 63 -107.

Ed., Stefan Purner, Praktični uvod u Evropske standarde protiv diskriminacije
IRZ-Deutsche Stiftung fur internationale rechtliche Zusammenarbeit, Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju, Beograd.

Rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja M14

Mršević Z., (2013)
Nediskriminativno obrazovanje: utopija, nekstopija, ili realnost, 233-240.
Education free of discrimination: utopia, nextopia or reality

Ed.: V. Vukotić, Obrazovanje i razvoj
Institut društvenih nauka, Beograd.

ISBN 978-86-7093-144-2
COBISS.SR-ID 198449676

Ključne reči: nediskriminativno obrazovanje, beskućništvo, homofobija, izolacija, nekstopija, institucionalo inicirane promen, porodične promene

Rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja M45

1998. - 2012.

1. Mršević Z., (1998): Incestuirane invalitkinje. U: A. Savić Od zanemarivanja i lišavanja do zlostavljanja i nasilja, 130-134. Beograd, Zavod za cerebralnu paralizu.

2. Mršević Z., (2000): Filthy, old and ugly, Gypsy women from Serbia. Ed. by Adrien Katherin Wing, Global Critical Race Feminism, 160-175. New York University Press, New York, London.

3. Mršević Z., (2002): Romkinje u Srbiji: Antropologija nasilja. Ed: Elena Gapova, Rodna istorija Istočne Evrope, 210-227. Minsk, Evropski humanitaran Univerzitet, Centar za studije roda.

4. Mršević Z., (2002), Ka društvenom modelu invaliditeta kao uslovu za poštovanje ljudskih prava invalidnih lica, Ljudska prava, Beograd, Biro za ljudska prava Savezne Republike Jugoslavije, vol 1, 7-8:27-45.

5. Mršević Z., (2004), Društveni model tretiranja invaliditeta, Pravni život, vol. 53, 10: 847-866, YU ISSN 0350-0500 UDK 34 (497.11)(05), vol: LIV

6. Mršević Z., (2004), Parametri rodne analize romske zajednice u periodu tranzicije, Prava čoveka, vol. 3, 3-4:9-23.

7. Mršević Z., (2008), Dvostruka diskriminacija invalitkinja kao marginalizovane grupe žena, (srp 41-52, eng 43-56) Ed: P. Teofilović. Ombudsman protiv dvostruke diskriminacije žena (Ombudperson against double discrimination of women) Novi Sad, Pokrajinski Ombudsman.
ISBN 978-86-907911-4-9
COBISS. SR-ID 229587975

8. Mršević Z., (2009), Religijsko obrazovanje u vremenima krize (161 – 170), Ur. Veselin Vukotić. Kriza i globalizacija. Beograd, Institut društvenih nauka.
ISBN 978-86–7093–29-9

9. Mršević Z., (2009), Toledo vodeći principi u verskoj nastavi, Pravo i politika, vol. 2, 1-2:27-41.
Fakultet za evropske pravno-politi;ke studije Novi Sad – Sremska Kamenica
ISSN 1820-7529
UDK 34 (32)

10. Mršević, Z., (2009), Pravni život, vol. 58, 14:445-459, Proces „Toledo“ i religijski pluralizam u sekularnoj državi
UDK 34 (497.11)(05)
YU ISSN 0350-0500

11. Mršević, Z., (2009), Religija i tolerancija, vol. 7, 12:257-271, Religijsko obrazovanje i proces „Toledo”
UDK: 37.014.523(4)

12. Mršević Z., (2010), Pravni položaj crkava i verskih zajednica i sticanje svojstva pravnog lica, 39-53
Мeđunarodni standardi o slobodi izražavanja verskih uverenja, Zaštitnik građana, Beograd
ISBN 978-86-87945-04-3
COBISS.SR-ID 178566668

13. Mršević Z., (2010), Iskustva Zaštitnika građana u borbi protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom, 59-70, Ed: Jovica Trkulja, Centar za unapređenje pravnih studije, Beograd
ISBN 978-86-7546-054-1
COBISS.SR-ID 173354764

14. Mršević Z., (2011), Internacionalni aspekti religijskih sloboda 121 – 141, Ed. M. Sitarski, Iščekujući Evropsku uniju: Stabilizacija međuetničkih i međureligijskih odnosa na Balkanu. Beogradska otvorena škola, Beograd
ISBN 978-86-83411-51-1
COBISS.SR-ID 183791884

15. Mršević Z., (2012), Institucionalni odgovor na starenje stanovništva u Srbiji, 194 - 201
Ed: V.Vukotić, Stanovništvo i razvoj. Institut društvenih nauka, Beograd.
ISBN 978–86–7093–140-4

16. Mršević Z., (2012), Uloga Zaštitnika građana u zaštiti prava osoba sa invaliditetom, 75 – 82
Ed, Ed., Trkulja J., Rakić B., Tatić D., Zabrana diskriminacije osoba sa invaliditetom, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije
ISBN 978 – 86 – 519 -1231-6
COBISS.SR-ID 189783308

17. Mršević Z., (2012), Položaj osoba sa invaliditetom kao korisnika ustanova za smeštaj starih, 239 – 247
Ed, Ed., Trkulja J., Rakić B., Tatić D., Zabrana diskriminacije osoba sa invaliditetom, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije
ISBN 978 – 86 – 519 -1231-6
COBISS.SR-ID 189783308