Zorica Mršević je istraživačica naučna savetnica u Institutu društveni nauka u Beogradu i profesorka Fakulteta za evropske pravne i političke studije u Novom Sadu. Bila je zamenica republičkog Ombudsmana za rodnu ravnopravnost i prava osoba sa invaliditetom u periodu od 2008 do početka 2011. Predavala je godinu dana na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ajovi (SAD), Centralno evropskom univerzitetu u Budimpešti tri a na Roza Majreder Koledžu u Beču jednu školsku godinu. Autorka je 20 knjiga i preko 400 naučnih radova iz oblasti prava, teorije nasilja, rodne ravnopravnosti, ljudskih prava žena i drugih marginalizovanih grupa i kriminologije.

Zorica Mršević se posebno angažuje na unapređenju ideja i prakse poštovanje principa nediskriminativnosti, rodne ravnopravnosti, ljudskih prava žena i marginalizovanih grupa, širenju znanja o njima, sarađuje sa državnim organima i institucijama, udruženjima i organizacijama koje se bave unapređenjem ljudskih, političkih prava i sloboda.